Παραδοχή | μολύβι σε χαρτί | Y: 35 Χ 45 εκ.
Παραδοχή | μολύβι σε χαρτί | Y: 35 Χ 45 εκ.
Απόγνωση | μολύβι σε χαρτί
Απόγνωση | μολύβι σε χαρτί
Αποδοχή | μολύβι σε χαρτί | Υ: 38 Χ 65 εκ.
Αποδοχή | μολύβι σε χαρτί | Υ: 38 Χ 65 εκ.
Θλίψη | μολύβι σε χαρτί | 35 Χ 45 εκ.
Θλίψη | μολύβι σε χαρτί | 35 Χ 45 εκ.
Περισυλλογή | μολύβι σε χαρτί | Υ: 35 Χ 50 εκ.
Περισυλλογή | μολύβι σε χαρτί | Υ: 35 Χ 50 εκ.
Αποφασιστικότητα | μολύβι σε χαρτί | Y: 35 Χ 45εκ.
Αποφασιστικότητα | μολύβι σε χαρτί | Y: 35 Χ 45εκ.
Σπουδή για το κόκκινο περιστέρι | μολύβι σε χαρτί | Υ: 60 Χ 48 εκ.
Σπουδή για το κόκκινο περιστέρι | μολύβι σε χαρτί | Υ: 60 Χ 48 εκ.
Ελπίδα | μολύβι σε χαρτί | Υ: 70 Χ 50 εκ.
Ελπίδα | μολύβι σε χαρτί | Υ: 70 Χ 50 εκ.