Παραδοχή | μολύβι σε χαρτί | Y: 35 Χ 45 εκ.
Παραδοχή | μολύβι σε χαρτί | Y: 35 Χ 45 εκ.
Απόγνωση | μολύβι σε χαρτί
Απόγνωση | μολύβι σε χαρτί
Αποδοχή | μολύβι σε χαρτί | Υ: 38 Χ 65 εκ.
Αποδοχή | μολύβι σε χαρτί | Υ: 38 Χ 65 εκ.
Θλίψη | μολύβι σε χαρτί | 35 Χ 45 εκ.
Θλίψη | μολύβι σε χαρτί | 35 Χ 45 εκ.
Περισυλλογή | μολύβι σε χαρτί | Υ: 35 Χ 50 εκ.
Περισυλλογή | μολύβι σε χαρτί | Υ: 35 Χ 50 εκ.
Αποφασιστικότητα | μολύβι σε χαρτί | Y: 35 Χ 45εκ.
Αποφασιστικότητα | μολύβι σε χαρτί | Y: 35 Χ 45εκ.
Σπουδή για το κόκκινο περιστέρι | μολύβι σε χαρτί | Υ: 60 Χ 48 εκ.
Σπουδή για το κόκκινο περιστέρι | μολύβι σε χαρτί | Υ: 60 Χ 48 εκ.
Ελπίδα | μολύβι σε χαρτί | Υ: 70 Χ 50 εκ.
Ελπίδα | μολύβι σε χαρτί | Υ: 70 Χ 50 εκ.
Κάτω από τον ήλιο | μολύβια | Υ: 35 Χ 25 εκ.
Κάτω από τον ήλιο | μολύβια | Υ: 35 Χ 25 εκ.
Άγγελος δεξιός | μολύβι - κάρβουνο | Y: 35 Χ 25 εκ.
Άγγελος δεξιός | μολύβι - κάρβουνο | Y: 35 Χ 25 εκ.
Άγγελος αριστερός | μολύβι - κάρβουνο | Y: 35 Χ 25 εκ.
Άγγελος αριστερός | μολύβι - κάρβουνο | Y: 35 Χ 25 εκ.
Η ματιά | μελάνη σε χαρτί | Υ: 50 Χ 60 εκ.
Η ματιά | μελάνη σε χαρτί | Υ: 50 Χ 60 εκ.
Γυναίκα στον κύβο Α  | μελάνη σέπια | Υ: 35 Χ 25 εκ.
Γυναίκα στον κύβο Α | μελάνη σέπια | Υ: 35 Χ 25 εκ.
Γυναίκα στον κύβο  Β | μελάνη σέπια | Υ: 35 Χ 25 εκ.
Γυναίκα στον κύβο Β | μελάνη σέπια | Υ: 35 Χ 25 εκ.
Αντιγόνη | κάρβουνο σε χαρτί | Υ: 40 Χ 30 εκ.
Αντιγόνη | κάρβουνο σε χαρτί | Υ: 40 Χ 30 εκ.
Πρόσωπο - σώμα  Α | μελανη | Υ: 30 Χ 40 εκ.
Πρόσωπο - σώμα Α | μελανη | Υ: 30 Χ 40 εκ.
Πρόσωπο - σώμα  B | μελάνι| Υ: 30 Χ 40 εκ.
Πρόσωπο - σώμα B | μελάνι| Υ: 30 Χ 40 εκ.