Αληκτώ | μεικτή τεχνική | Υ: 130 Χ 100 εκ.
Αληκτώ | μεικτή τεχνική | Υ: 130 Χ 100 εκ.
Μέγαιρα | μεικτή τεχνική | Υ: 130 Χ 100 εκ.
Μέγαιρα | μεικτή τεχνική | Υ: 130 Χ 100 εκ.
Τισιφόνη | μεικτή τεχνική | Υ: 130 Χ 100 εκ.
Τισιφόνη | μεικτή τεχνική | Υ: 130 Χ 100 εκ.
Αναδημιουργία των έργων | μεικτή τεχνική | Υ: 60 X 50 εκ.
Αναδημιουργία των έργων | μεικτή τεχνική | Υ: 60 X 50 εκ.
Αναδημιουργία των έργων | μεικτή τεχνική | Υ: 60 X 50 εκ.
Αναδημιουργία των έργων | μεικτή τεχνική | Υ: 60 X 50 εκ.
Αναδημιουργία των έργων | μεικτή τεχνική | Υ: 60 X 50 εκ.
Αναδημιουργία των έργων | μεικτή τεχνική | Υ: 60 X 50 εκ.