​Ο δίσκος του ήλιου, ο ΑΤΕΝ,  αντιπροσωπεύει  το σύμβολο της ζωής | Υ: 70Χ53Χ20 εκ.
​Ο δίσκος του ήλιου, ο ΑΤΕΝ, αντιπροσωπεύει το σύμβολο της ζωής | Υ: 70Χ53Χ20 εκ.
​ΑΧΝΕΤ | Υ 25Χ31Χ15 εκ.
​ΑΧΝΕΤ | Υ 25Χ31Χ15 εκ.
​Τα άνθη του Λοτού | Υ 105Χ80Χ30 εκ.
​Τα άνθη του Λοτού | Υ 105Χ80Χ30 εκ.
​Εμπνευσμένο από το στέμμα  της θεότητας ΑΘΩΡ | Υ 55Χ35Χ20 εκ.
​Εμπνευσμένο από το στέμμα της θεότητας ΑΘΩΡ | Υ 55Χ35Χ20 εκ.
​Τα σύμβολα ΗΛΙΟΣ ΡΑ, ΜΑΤΙ, ΣΤΟΜΑ, ΨΩΜΙ | Υ 75Χ42Χ8 εκ.
​Τα σύμβολα ΗΛΙΟΣ ΡΑ, ΜΑΤΙ, ΣΤΟΜΑ, ΨΩΜΙ | Υ 75Χ42Χ8 εκ.
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα
Οβελίσκος με τα 5 ιερογλυφικά σύμβολα